Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Ashcroft Instruments > Valves

Valves

Mã sản phẩm: 2Way ASME, 2Way DIN, 3Way ASME, 3Way DIN, 5Way, Multiport, Valve ASME, Valve DIN
Nhà Sản Xuất:

Ashcroft Instruments

Tài liệu hướng dẫn Download

2Way ASME
Two way manifold, block and bleed valve
Metric Range Max: 420 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

2Way DIN
Two way manifold
Metric Range Max: 400 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi


3Way ASME
Three way manifold
Metric Range Max: 420 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

3Way DIN
Three way manifold acc. to DIN
Metric Range Max: 400 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

5Way
Five way manifold
Metric Range Max: 420 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

Multiport
Multiport valve
Metric Range Max: 420 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

Valve ASME
Shut off valve
Metric Range Max: 420 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

Valve DIN
Shut off valve acc. to DIN
Metric Range Max: 400 bar, Imperial Range Max: 6.000 psi

 


» Ashcroft Instruments - Pressure Limiters: 0 VND (Limiter, Limiter LP)
» Ashcroft Instruments - Pulsation Dampener: 0 VND (1106, 1112, Snubber PD02)
» Ashcroft Instruments - Accessories others: 0 VND (Pipe Connector, Siphon ASME, Siphon DIN, Swivel Adapter, Vent Valve)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0978.996.122

kd2@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
belimo dwyer fireye spirax-sarco


watlow
tecsis-sensor

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-3511.5746      Fax: 08-3511.7931
Email: kd2@cntruongthanh.com
Hotline: 0978.996.122
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com