Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Ashcroft Instruments > Industrial Pressure Gauges acc. to EN 837

Industrial Pressure Gauges acc. to EN 837

Mã sản phẩm: 5800, T5400
Nhà Sản Xuất:

Ashcroft Instruments

Tài liệu hướng dẫn Download

5008
All stainless steel pressure gauge Model 5008

Standard: EN 837-1, Size: 63 mm, Accuracy: 1,6 %, Metric Range Min: -1 ... 0 bar, Metric Range Max: 0 ... 1000 bar, Imperial Range Min: -30 ... 0 in. Hg, Imperial Range Max: 0 ... 15.000 psi

Applications: Machine and apparatus construction, Food and beverage industry, Pulp and paper industry

 


T5400
All stainless steel pressure gauge Model T5400

Standard: EN 837-1, Size: 100 mm, Accuracy: 1,0 %, Metric Range Min: -1 ... 0 bar, Metric Range Max: 0 ... 1000 bar, Imperial Range Min: -30 ... 0 in. Hg, Imperial Range Max: 0 ... 15.000 psi

Applications: Machine and apparatus construction, Food and beverage industry, Pulp and paper industry


» Ashcroft Instruments - Sanitary Pressure Gauges: 0 VND (1032, 11036, 1037)
» Ashcroft Instruments - Commercial Pressure Gauges: 0 VND (1005, 1005XUL)
» Ashcroft Instruments - Themometers acc. to EN 13190: 0 VND (Bimetal A, Bimetal ART, S5500)
» Ashcroft Instruments - Thermometers acc. to ASME B40.200: 0 VND (Bimetal E, Bimetal EI and EL, Bimetal ERT, Duratemp)
» Ashcroft Instruments - Thermowells: 0 VND (TW FLG, TW SCR)
» Ashcroft Instruments - Threaded Diaphragm Seals: 0 VND (100/101, 200/201, 300/301, 310/315, 510/511, 740/741)
» Ashcroft Instruments - Flanged Diaphragm Seals: 0 VND (102/103, 202/203, 302/303, 402/403, 702/703, DF-ASME, DF-EN, DFE-ASME, DFE-EN, DT)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0978.996.122

kd2@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
belimo dwyer fireye spirax-sarco


watlow
tecsis-sensor

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-3511.5746      Fax: 08-3511.7931
Email: kd2@cntruongthanh.com
Hotline: 0978.996.122
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com