Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Ashcroft Instruments > Fill Fluids

Fill Fluids

Mã sản phẩm: CG, CK, CP, EJ, GF, GQ, HA
Nhà Sản Xuất:

Ashcroft Instruments

Tài liệu hướng dẫn Download

CF
Halocarbon
Metric Range Min: -56 °C, Metric Range Max: 149 °C, Imperial Range Min: -70 °F, Imperial Range Max: 300 °F

 


CG
Glycerin 86,5 %
Metric Range Min: -18 °C, Metric Range Max: 204 °C, Imperial Range Min: 0 °F, Imperial Range Max: 400 °F


CK
Silicone 50 cst
Metric Range Min: -40 °C, Metric Range Max: 315 °C, Imperial Range Min: -40 °F, Imperial Range Max: 600 °F


CP
Neobee M-20
Metric Range Min: -18 °C, Metric Range Max: 160 °C, Imperial Range Min: 0 °F, Imperial Range Max: 320 °F


EJ
Silicone 3 cst
Metric Range Min: -40 °C, Metric Range Max: 315 °C, Imperial Range Min: -40 °F, Imperial Range Max: 600 °F


GF
Glycerin 99,5 %
Metric Range Min: -18 °C, Metric Range Max: 204 °C, Imperial Range Min: 0 °F, Imperial Range Max: 400 °F


GQ
White Oil, Silicone free
Metric Range Min: -10 °C, Metric Range Max: 260 °C, Imperial Range Min: 15 °F, Imperial Range Max: 500 °F


HA
Syltherm 800
Metric Range Min: -40 °C, Metric Range Max: 400 °C, Imperial Range Min: -40 °F, Imperial Range Max: 750 °F


» Ashcroft Instruments - Sanitary Diaphragm Seals: 0 VND (320)
» Ashcroft Instruments - Pressure Switches: 0 VND (APA/APS, APA/APS-N7, B4, B7, F, GP, LP, PP, VP)
» Ashcroft Instruments - Differential Pressure Switches: 0 VND (D4, D7, GD, LD, PD, VD)
» Ashcroft Instruments - Temperature Switches: 0 VND (GT, LT, PT, T4, T7, VT)
» Ashcroft Instruments - Pressure Transducer: 0 VND (A2, A2X, A4, G2, KM11, KX1, KXD, KXF, T2)
» Ashcroft Instruments - Differential Pressure Transducer: 0 VND (CXLDP, DXLDP, IXLDP, RXLDP, XLDP)
» Ashcroft Instruments - Rangeable Pressure Transducer: 0 VND (GC30, GC31, GC35, GC51, GC52, GC55)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0978.996.122

kd2@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
belimo dwyer fireye spirax-sarco


watlow
tecsis-sensor

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-3511.5746      Fax: 08-3511.7931
Email: kd2@cntruongthanh.com
Hotline: 0978.996.122
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com